มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร และสวนแม่ สวนลูก จังหวัดสกลนคร จัดให้มีจุดคัดกรองประชาชนที่มาใช้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดสกลนคร ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิและจุดบริการเจลล้างมือ โดยมีการคัดกรองในช่วงเวลา 04.30 น.ถึง 20.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ประชาชนที่มาใช้บริการในสวนให้ความร่วมมือด้วยดี
13/01/2564 08:15 น.
13/01/2564 08:15 น.
13/01/2564 08:15 น.
13/01/2564 08:15 น.
13/01/2564 08:15 น.
13/01/2564 08:15 น.
13/01/2564 08:15 น.
13/01/2564 08:15 น.
13/01/2564 08:15 น.