https://ulas.surakarta.go.id/vendor2/s-depo10k/ https://bontangprima.bontangkota.go.id/storage/zgacor/ https://dpmptsp.batangharikab.go.id/sgacor/ https://mahasiswa.stie-yai.ac.id/mobile/pulsa-2024/ https://mahasiswa.stie-yai.ac.id/mobile/s777/ https://disdukcapil.inhilkab.go.id/demo/ https://disdukcapil.inhilkab.go.id/s-2024/ https://presensi.blorakab.go.id/storage/framework/cache/10k/ https://erk.musirawaskab.go.id/pwa/images/ https://erk.musirawaskab.go.id/product/ https://erk.musirawaskab.go.id/vendor/s777dana/ https://erk.musirawaskab.go.id/vendor/sdepo10k/ https://disnakertrans.sintang.go.id/ab/ https://farmasi.fmipa.unpatti.ac.id/wp-content/mpo-pulsa/
มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra


 
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

12/02/2562 04:21 น. Post by fd

ททท กาญจนบุรีร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่กาญจนบุรี​ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่ระหว่างวันที่23-24ม.ค.นี้ พบกับกิจกรรมของนักศึกษาแผนกต่างๆและนั่งรถรางเที่ยวชมบรรยากาศภายในพื้นที่ของวิทยาลัยเช่นลานสวนหินล้านปี/สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์/ปั่นจักรยานเที่ยวชมพรรณไม้ต่างๆเป็นต้น                      

ภาพกิจกรรม
 
วิดีโอ
เรื่อง : วิธีการปลูกทุเรียนโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี