มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม
20/06/2565 01:47 น.
เยาวชนสัมพันธ์รักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายบุญเสริม ปิ่นกาญจนนาวี รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนสัมพันธ์รักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมอบรมดูงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย งานโรงเรียน ฝ่ายบริหารการศึกษากองการศึกษา จัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ จำนวนทั้งสิ้น 300 คน ให้มีความรักหวงแหนและจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการอบรมดังกล่าวแบ่งกลุ่มเด็กนักเรียนทำกิจกรรมฝึกภาคปฏิบัติจำนวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 สถานีอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ฐานที่ 2 สถานีบริหารจัดการน้ำ ฐานที่ 3 สถานีการจัดทำสวนทุเรียนตามวิถีชาวสวนนนท์ ฐานที่ 4 สถานีการจัดการศัตรูพืช การขยายพันธุ์ ฐานที่ 5 สถานีเปลือกสวนทุเรียนนนท์ พร้อมอภิปรายสรุปกิจกรรม และร่วมสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
01/06/2565 03:43 น.
มอบทุเรียนให้กับผู้ที่ประมูลได้จากกิจกรรม การประมูล “ทุเรียน สร้างสุข” ปีที่ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี นายสิงหา เม่งพัด ผู้อำนวยการส่วนการโยธา สำนักการช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนนทบุรี จากสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ให้แก่ผู้ที่ประมูลได้จากกิจกรรมการประมูล "ทุเรียน สร้างสุข" ปีที่ 2 ครั้งที่ 3 โดยเป็นทุเรียนสายพันธุ์ชมพูศรี จำนวน 2 ผล ดังนี้ 1. นางสาวกนกวรรณ กล่ำรื่น ประมูลทุเรียน จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม ได้ในราคา 10,500 บาท 2. ดร.ศิรีรัศมิ์ พรเลิศนภาดล ประมูลทุเรียนจำนวน 1 ผล น้ำหนัก 3.1 กิโลกรัม ได้ในราคา 10,000 บาท
27/05/2565 06:39 น.
มอบทุเรียนให้กับผู้ที่ประมูลได้จากกิจกรรมการประมูล “ทุเรียน สร้างสุข” ปีที่ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นางสาวพนารี กิมฮู้ นางสุทารัตน์ อรุณบรรเจิดกุล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบทุเรียนพื้นเมืองนนทบุรี จากสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ให้แก่ พันตำรวจเอกเศรษฐณัณข์ ทิมวัฒน์ รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ เป็นผู้แทนและตัดทุเรียนของ พลตำรวจตรีภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ ผู้ที่ประมูลได้จากกิจกรรมการประมูล "ทุเรียน สร้างสุข" ปีที่ 2 ครั้งที่ 3 โดยเป็นทุเรียนสายพันธุ์ชมพูศรี จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 3.6 กิโลกรัม ประมูลได้ในราคา 8,500 บาท และสายพันธุ์กบหน้าศาล จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 1.2 กิโลกรัม ประมูลได้ในราคา 10,000 บาท ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี
25/05/2565 02:33 น.
มอบทุเรียนให้กับผู้ที่ประมูลได้จากกิจกรรม การประมูล “ทุเรียน สร้างสุข” ปีที่ 2 ครั้งที่ 3 เมื่อวานนี้ ( 24 พฤษภาคม 25654 ) ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี นายสมศักดิ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นางสาวพนารี กิมฮู้ รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบทุเรียนพื้นเมืองนนทบุรี จากสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ให้แก่ผู้ที่ประมูลได้จากกิจกรรมการประมูล "ทุเรียน สร้างสุข" ปีที่ 2 ครั้งที่ 3 โดยเป็นทุเรียน 3 สายพันธุ์ ดังนี้ บริษัท เคซีซี ปิโตเลียม เป็นผู้ประมูลทุเรียนสายพันธุ์ชมพูศรี จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 2.4 กิโลกรัม ได้ในราคา 10,000 บาท บริษัท แอสเซทไวส์จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประมูลทุเรียนสายพันธุ์ชมพูพาน จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 3.1 กิโลกรัม ได้ในราคา 10,000 บาท บริษัท อาร์ ดี เอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ประมูลทุเรียนสายพันธุ์กบวัดกล้วย จำนวน 3 ผล น้ำหนักรวม 9.4 กิโลกรัม ได้ในราคา 52,000 บาท
23/05/2565 04:09 น.
มอบทุเรียนให้กับผู้ที่ประมูลได้จากกิจกรรมการประมูล “ทุเรียน สร้างสุข” ปีที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวานนี้ (วันที่ 22 พฤษภาคม 2565) ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี นายสมศักดิ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นตัวแทนในการตัด และมอบทุเรียนพื้นเมืองนนทบุรี จากสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ให้แก่ผู้ที่ประมูลได้จากกิจกรรมการประมูล "ทุเรียน สร้างสุข" ปีที่ 2 ครั้งที่ 2 โดยเป็นทุเรียน สายพันธุ์ชมพูพาน จำนวน 3 ผล ดังนี้ ผลที่ 1 ประชาชนเป็นประมูลได้ในราคา 4,500 บาท ผลที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง เป็นผู้ประมูลได้ในราคา 3,500 บาท ผลที่ 3 ประชาชนเป็นผู้ประมูลได้ในราคา 3,500 บาท
23/05/2565 04:01 น.
มอบทุเรียนให้กับผู้ที่ประมูลได้จากกิจกรรมการประมูล “ทุเรียน สร้างสุข” ปีที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี นางสาวพนารี กิมฮู้ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบทุเรียนพื้นเมืองนนทบุรี จากสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ให้แก่ตัวแทนจาก บริษัท ไฮเดรกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ที่ประมูลได้จากกิจกรรมการประมูล "ทุเรียน สร้างสุข" ปีที่ 2 ครั้งที่ 2 โดยเป็นทุเรียนสายพันธุ์ชมพูศรี จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 2.4 กิโลกรัม ประมูลได้ในราคา 3,500 บาท และสายพันธุ์นมสวรรค์ จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 3.4 กิโลกรัม ประมูลได้ในราคา 4,000 บาท
23/05/2565 02:19 น.
นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด ผู้ดูแล สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี นำโดยนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรี และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ได้ดำเนินการตัดทุเรียนพันธุ์ชมพูพาน จำนวน ๑ ผล ทุเรียนพันธุ์นมสวรรค์ จำนวน ๑ ผล ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี และเนื่องจากโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ เป็นโครงการในพระดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงนำทุเรียนในโครงการขึ้นทูลเกล้าฯถวายในวาระนี้ด้วย
19/05/2565 08:30 น.
มอบทุเรียนให้กับผู้ที่ประมูลได้จากกิจกรรมการประมูล “ทุเรียน สร้างสุข” ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด พร้อมด้วย นางสุทารัตน์ อรุณบรรเจิดกุล รองปลัดเทศบาล พันตำรวจเอกพงศ์จักร ปรีชาการุณพงศ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบทุเรียนพื้นเมืองนนทบุรี จากสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ให้แก่ นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมเทนนิสแห่งประเทศไทย ผู้ที่ประมูลได้จากกิจกรรมการประมูล "ทุเรียน สร้างสุข" ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 โดยเป็นทุเรียนพันธุ์ชมพูศรี จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 3.5 กิโลกรัม ประมูลได้ในราคา 5,500 บาท และพันธ์ุสาวน้อยเรือนงาม จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม ประมูลได้ในราคา 4,500 บาท
10/05/2565 06:00 น.
ตัดทุเรียนและมังคุด เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันนี้ (9 พฤษภาคม 2565) ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด และเทศบาลนครปากเกร็ด นำโดย นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาล นางสาวพนารี กิมฮู้ รองปลัดเทศบาล นายนพกร หวังพราย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ได้ดำเนินการตัดทุเรียนในโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ คือทุเรียนสายพันธุ์ชมพูศรี จำนวน 1 ผล, พันธุ์สาวน้อยเรือนงาม จำนวน 1 ผล, พันธุ์กระดุมทอง จำนวน 2 ผล และมังคุดในโครงการดังกล่าวที่ได้ปลูกควบคู่กันไปตามวิถีเกษตรกรชาวนนทบุรี อีกจำนวน 1 กระจาด และเนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการในพระราชปรารภของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวการประชุมมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ประจำปี 2555 จังหวัดนนทบุรีจึงนำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เพื่อเป็นการถวายรายงาน