มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม
19/07/2564 01:31 น.
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ผศ.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.อดิเทพ วงค์ทอง ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และรอง ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ณ ไร่แม่ฟ้าหลวงเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และตัวแทนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายสักการะ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อจังหวัดเชียงรายและพสกนิกรไทย
21/06/2564 02:10 น.
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. จังหวัดนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด นำโดย นางสาวพนารี กิมฮู้ รองปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด และคณะ ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนนทบุรี พันธุ์กบวัดกล้วย จำนวน 1 ผล และพันธุ์กบตาเต่า จำนวน 1 ผล ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ซึ่งเป็นทุเรียนในโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนทบุรี โครงการในพระราชปรารภของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวการประชุมมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ประจำปี 2555 เพื่อเป็นการถวายรายงานและแจ้งผลสำเร็จของโครงการฯ
27/05/2564 06:02 น.
จังหวัดนนทบุรีดำเนินการตัดทุเรียน เป็นปีที่สองของโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ช่วงบ่ายของวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดย นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด และเทศบาลนครปากเกร็ด นำโดย นายสมศักดิ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นางสาวพนารี กิมฮู้ รองปลัดเทศบาลนครปากเกร็ดและคณะทำงานโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ได้ดำเนิน การตัดทุเรียนจำนวน 2 ผล เมื่อเวลา 14.30 น. คือทุเรียนสายพันธุ์หมอนทอง จำนวน 1 ผล มีน้ำหนักรวม 4 กิโลกรัม และทุเรียนสายพันธุ์กระดุมทอง จำนวน 1 ผล มีน้ำหนักรวม 1.4 กิโลกรัม และเนื่องจากโครงการอนุรักษ์สวนเป็นโครงการในพระราชปรารภของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนนทบุรีจึงนำทุเรียนในโครงการขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในวาระนี้ด้วย
06/05/2564 01:53 น.
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 จังหวัดนนทบุรี โดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ พร้อมภริยา แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ และเทศบาลนครปากเกร็ด ผู้ดูแล สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี นำโดยนายสมศักดิ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรี และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ได้ดำเนินการตัดทุเรียนพันธุ์กบหน้าศาล จำนวน 1 ผล มีน้ำหนักรวม 2.4 กิโลกรัม และเนื่องจากโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ เป็นโครงการในพระราชปรารภของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนนทบุรีจึงนำทุเรียน 1 ผล แรกของปีที่สองในโครงการขึ้นทูลเกล้าฯถวายในวาระนี้ด้วย