มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม
27/05/2564 06:02 น.
จังหวัดนนทบุรีดำเนินการตัดทุเรียน เป็นปีที่สองของโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ช่วงบ่ายของวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดย นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด และเทศบาลนครปากเกร็ด นำโดย นายสมศักดิ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นางสาวพนารี กิมฮู้ รองปลัดเทศบาลนครปากเกร็ดและคณะทำงานโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ได้ดำเนิน การตัดทุเรียนจำนวน 2 ผล เมื่อเวลา 14.30 น. คือทุเรียนสายพันธุ์หมอนทอง จำนวน 1 ผล มีน้ำหนักรวม 4 กิโลกรัม และทุเรียนสายพันธุ์กระดุมทอง จำนวน 1 ผล มีน้ำหนักรวม 1.4 กิโลกรัม และเนื่องจากโครงการอนุรักษ์สวนเป็นโครงการในพระราชปรารภของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนนทบุรีจึงนำทุเรียนในโครงการขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในวาระนี้ด้วย
06/05/2564 01:53 น.
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 จังหวัดนนทบุรี โดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ พร้อมภริยา แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ และเทศบาลนครปากเกร็ด ผู้ดูแล สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี นำโดยนายสมศักดิ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรี และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ได้ดำเนินการตัดทุเรียนพันธุ์กบหน้าศาล จำนวน 1 ผล มีน้ำหนักรวม 2.4 กิโลกรัม และเนื่องจากโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ เป็นโครงการในพระราชปรารภของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนนทบุรีจึงนำทุเรียน 1 ผล แรกของปีที่สองในโครงการขึ้นทูลเกล้าฯถวายในวาระนี้ด้วย
19/04/2564 07:19 น.
จังหวัดพิจิตรจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. เทศบาลเมืองพิจิตร โดยนายประกาศิต ยูวะเวส นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร มอบหมายให้นายอนุชา ศรีสุทธิรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร และนายพิพัฒน์ โล่ห์เรืองทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลพร้อมด้วยข้าราชการเทศบาลเมืองพิจิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง และเวลา 09.00 น. ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร บึงสีไฟ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฯ
31/03/2564 03:44 น.
นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี รองเลขาธิการมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำการติดตั้งแท่นน้ำดื่ม ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร เมื่อวันที่ 27 มี.ค 64 เวลา 09.30 น. โดยมีว่าที่ร้อยตรีประชุม โพธิ์ทักษิณ หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม (องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร) นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน นายอภิชาติ ถาวรรัตน์ นายช่างโยธา 6 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน และนายอเดช เพชรชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สำนักงานจังหวัดชุมพร) ให้การต้อนรับ
12/03/2564 06:55 น.
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 งานเทศกิจ เทศบาลเมืองปัตตานี ประจำจุดทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว Sky Walk บริการนักท่องเที่ยวพร้อมคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิแก่ผู้ที่มาท่องเที่ยว รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งสแกนไทยชนะหรือลงชื่อในเอกสารที่ เจ้าหน้าที่เทศกิจเตรียมจัดไว้ให้ โดยในวันนี้มีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านทุ่งคา อ.เมือง จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านปูลัย อ.รามัน จ.ยะลา , โรงเรียนบ้านยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี , โรงเรียนอิสลามประชานุเคราะห์ ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี , โรงเรียนบ้านตันหยง ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา , โรงเรียนอาลาวีวิทยพัฒน์ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี