มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / ให้การต้อนรับ รองประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายอรัญ สิงห์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในการตรวจพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงาน การปลูกไม้ผล ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นอกจากนี้นายอภัย จันทนจุลกะ ได้เดินชมบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และและเยี่ยมชมแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และยังฝากให้ช่วยกันดูแลบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ให้สวยงาม เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนสืบไป ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
21/11/2563 00:08 น.
21/11/2563 00:08 น.
21/11/2563 00:08 น.
21/11/2563 00:08 น.
21/11/2563 00:08 น.
21/11/2563 00:08 น.
21/11/2563 00:08 น.
21/11/2563 00:08 น.
21/11/2563 00:08 น.