มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.พิจิตร มอบหมายให้ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รอง ผอ.สพม.พิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี “ ชวนเพลินพิศ พิจิตรดนตรี ” พร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี สร้างโอกาสและประสบการณ์ทางการแสดงดนตรีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ให้พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษา และสามารถพัฒนาต่อยอดที่สอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 ณ บึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร
20/09/2566 02:59 น.
20/09/2566 02:59 น.
20/09/2566 02:59 น.
20/09/2566 02:59 น.
20/09/2566 02:58 น.
20/09/2566 02:58 น.
20/09/2566 02:58 น.
20/09/2566 02:58 น.
20/09/2566 02:58 น.
20/09/2566 02:57 น.
20/09/2566 02:57 น.
20/09/2566 02:57 น.
20/09/2566 02:57 น.
20/09/2566 02:57 น.
20/09/2566 02:57 น.
20/09/2566 02:57 น.
20/09/2566 02:57 น.
20/09/2566 02:57 น.
20/09/2566 02:57 น.
20/09/2566 02:57 น.
20/09/2566 02:57 น.
20/09/2566 02:57 น.
20/09/2566 02:57 น.
20/09/2566 02:57 น.