มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เทศบาลเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมดนตรีในสวน Music in the garden ประจำปี 2566 ครั้งที่ 8 กิจกรรมการประกวดโฟลค์ซอง (รอบชิงชนะเลิศ) ณ บึงสีไฟ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความสัมพันธ์สานสายใยอันดีในครอบครัว กิจกรรมระบายสี ครอบครัวผาสุก และการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตร บรรยากาศในงานผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมต่างๆ กันอย่างอบอุ่น ร่วมส่งเสริมความสามารถของเด็กและเยาวชน เปิดเวทีให้เด็กได้แสดงความสามารถ ณ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
20/09/2566 02:32 น.
20/09/2566 02:32 น.
20/09/2566 02:32 น.
20/09/2566 02:32 น.
20/09/2566 02:32 น.
20/09/2566 02:32 น.
20/09/2566 02:32 น.
20/09/2566 02:32 น.
20/09/2566 02:32 น.
20/09/2566 02:32 น.
20/09/2566 02:32 น.
20/09/2566 02:32 น.
20/09/2566 02:32 น.
20/09/2566 02:32 น.
20/09/2566 02:32 น.
20/09/2566 02:32 น.
20/09/2566 02:32 น.