มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองพิจิตร จัดโครงการจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปรับถูมิทัศน์โดยรอบสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ และปลูกต้นส้มโอท่าข่อยในกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ดร.สุรพล เตียวตระกูล นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานจ้างเทศบาลเมืองพิจิตร ผู้แทนชุมชน ประชาชน และหน่วยงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร เกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
21/08/2566 04:47 น.
21/08/2566 04:47 น.
21/08/2566 04:47 น.
21/08/2566 04:47 น.
21/08/2566 04:47 น.
21/08/2566 04:47 น.
21/08/2566 04:47 น.
21/08/2566 04:47 น.
21/08/2566 04:47 น.
21/08/2566 04:47 น.
21/08/2566 04:47 น.
21/08/2566 04:47 น.
21/08/2566 04:47 น.
21/08/2566 04:47 น.
21/08/2566 04:40 น.
21/08/2566 04:40 น.
21/08/2566 04:40 น.
21/08/2566 04:40 น.
21/08/2566 04:40 น.
21/08/2566 04:40 น.
21/08/2566 04:40 น.
21/08/2566 04:40 น.
21/08/2566 04:40 น.
21/08/2566 04:40 น.
21/08/2566 04:40 น.
21/08/2566 04:40 น.
21/08/2566 04:40 น.