มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เทศบาลนครปากเกร็ด จัดโครงการรักษ์ต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม หลักสูตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 โดยให้ความรู้นักเรียนชั้น ป.5-ป.6 โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) จำนวน 74 คน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี
11/08/2566 06:33 น.
11/08/2566 06:33 น.
11/08/2566 06:33 น.
11/08/2566 06:33 น.
11/08/2566 06:33 น.