มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ชมรมจักรยานราชมงคลสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Audax 300 BRM Phu Phan ร่วมกับชมรมจักรยานอำเภอพังโคน อำเภอพรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอกุดบาก อำเภออากาศอำนวย และชมรมจักรยานจังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในรูปแบบการปั่นจักรยาน ระยะทาง 300 กิโลเมตร จุเริ่มต้น (Start Point) และจุดสิ้นสุด (Finish Point) ณ บริเวณสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา (สวนแม่ สวนลูก) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
10/07/2566 04:33 น.
10/07/2566 04:33 น.
10/07/2566 04:33 น.
10/07/2566 04:33 น.
10/07/2566 04:33 น.
10/07/2566 04:33 น.
10/07/2566 04:32 น.
10/07/2566 04:32 น.
10/07/2566 04:32 น.