มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม
20/11/2563 23:49 น.
เชิญเที่ยวชมน้ำตกเทียม สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรสะเกษ ขอเชิญ ทุกท่านเข้ามาเที่ยวชมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ โดยทางวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณจากทางจังหวัดในการดำเนินการสร้างน้ำตกเทียม และเสร็จสิ้น พร้อมเปิดให้บริการ ทุกวัน จันทร์ ถึง ศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 12.00 น ถึง เวลา 13.00 น. และ เสาร์ อาทิตย์ สองรอบ รอบเช้า ในเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น รอบบ่าย เวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงขอเชิญทุกท่านเข้ามาเที่ยวชมซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ
20/11/2563 23:31 น.
วันเด็กแห่งชาติ 2563 วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.09 น. นายอรัญ สืงห์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอภิสิทธิ์ เลขาตระกูล รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี เพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก ดังนั้นวิทยาลััยฯ จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยกิจกรรมภายในงานมีการแสดงของนักเรียน นักศึกษา การตอบคำถาม การแจกของรางวัล การประกวดภาพระบายสี การตอบปัญหาทางการเกษตร การแข่งขันเกมส์ต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
21/07/2563 06:22 น.
วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 จังหวัดนนทบุรี โดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ผู้ดูแล สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี พร้อมปราชญ์ทุเรียนและคณะทำงานโครงการอนุรักษ์ สวนทุเรียนนนท์ ได้ถือฤกษ์วันพืชมงคล ดำเนินการตัดทุเรียน 3 ผลแรกของโครงการ เมื่อเวลา 6.58 น. ทุเรียนทั้ง 3 ผล ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์ลวงหางสิงห์ 1 ผล และทุเรียนพันธุ์กบแม่เฒ่า 2 ผล น้ำหนักรวม 8 กิโลกรัม และเนื่องจากโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ เป็นโครงการในพระราชปรารภของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนนทบุรีจึงนำ ทุเรียน 3 ลูกแรกของโครงการขึ้นทูลเกล้าฯถวายในวาระนี้ด้วย