มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเรือนไทย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
24/12/2563 02:37 น.
24/12/2563 02:37 น.
24/12/2563 02:37 น.
24/12/2563 02:37 น.
24/12/2563 02:37 น.
24/12/2563 02:37 น.
24/12/2563 02:37 น.
24/12/2563 02:37 น.