มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารเทศบาลนครปากเกร็ด เกษตรจังหวัดนนทบุรี สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนนทบุรีและเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนนนท์ ได้จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาต้นทุเรียน บริเวณลานทรงปลูก
24/12/2563 02:02 น.
24/12/2563 02:02 น.
24/12/2563 02:02 น.
24/12/2563 02:02 น.
24/12/2563 02:02 น.
24/12/2563 02:02 น.
24/12/2563 02:02 น.