มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / วันที่ 21 ธันวาคม 2563 คณะนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวผจญภัยสกายวอล์ค ปัตตานี จำนวน 48 ราย
22/12/2563 09:25 น.
22/12/2563 09:25 น.
22/12/2563 09:25 น.
22/12/2563 09:25 น.
22/12/2563 09:25 น.
22/12/2563 09:25 น.
22/12/2563 09:25 น.
22/12/2563 09:25 น.