มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 (ปีที่ 14) โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณมณฑลพิธีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
25/11/2563 04:49 น.
25/11/2563 04:49 น.
25/11/2563 04:49 น.
25/11/2563 04:49 น.
25/11/2563 04:49 น.
25/11/2563 04:49 น.
25/11/2563 04:49 น.
25/11/2563 04:49 น.
25/11/2563 04:49 น.
25/11/2563 04:48 น.