มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / เชิญเที่ยวชมน้ำตกเทียม สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรสะเกษ ขอเชิญ ทุกท่านเข้ามาเที่ยวชมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ โดยทางวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณจากทางจังหวัดในการดำเนินการสร้างน้ำตกเทียม และเสร็จสิ้น พร้อมเปิดให้บริการ ทุกวัน จันทร์ ถึง ศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 12.00 น ถึง เวลา 13.00 น. และ เสาร์ อาทิตย์ สองรอบ รอบเช้า ในเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น รอบบ่าย เวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงขอเชิญทุกท่านเข้ามาเที่ยวชมซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ
20/11/2563 23:51 น.
20/11/2563 23:51 น.
20/11/2563 23:51 น.
20/11/2563 23:51 น.
20/11/2563 23:51 น.
20/11/2563 23:51 น.