มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / วันที่ 21 กันยายน 2566 กรมประมงได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566 และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ งานครบรอบวันสถาปนากรมประมงปีที่ 97 ณ ศาลาที่ประทับริมหนองหาร สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สวนแม่ สวนลูก) เขตเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร
21/09/2566 07:05 น.
21/09/2566 07:05 น.
21/09/2566 07:05 น.
21/09/2566 07:04 น.
21/09/2566 07:04 น.
21/09/2566 07:04 น.
21/09/2566 07:03 น.
21/09/2566 07:03 น.
21/09/2566 07:03 น.
21/09/2566 07:03 น.
21/09/2566 07:03 น.