มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เทศบาลนครปากเกร็ด จัดโครงการรักษ์ต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม หลักสูตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 โดยให้ความรู้นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) จำนวน 134 คน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี
11/08/2566 06:27 น.
11/08/2566 06:27 น.
11/08/2566 06:27 น.
11/08/2566 06:27 น.
11/08/2566 06:27 น.
11/08/2566 06:27 น.