มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 จังหวัดพิจิตร โดย นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ จัดพิธีถวายราชสดุดีและกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ถวายเครื่องทองน้อยและถวายเครื่องราชสักการะบนแท่นพิธี กล่าวถวายราชสดุดีแด่องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ลำดับต่างๆ การแข่งขันเปตอง เนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมการปล่อยปลา
18/07/2566 05:08 น.
18/07/2566 05:07 น.
18/07/2566 05:07 น.
18/07/2566 05:07 น.
18/07/2566 05:07 น.
18/07/2566 05:07 น.
18/07/2566 05:05 น.
18/07/2566 05:05 น.
18/07/2566 05:05 น.
18/07/2566 05:05 น.
18/07/2566 05:02 น.
18/07/2566 05:02 น.
18/07/2566 05:02 น.
18/07/2566 05:02 น.
18/07/2566 05:01 น.
18/07/2566 05:01 น.
18/07/2566 05:01 น.
18/07/2566 05:01 น.
18/07/2566 04:37 น.
18/07/2566 04:37 น.
18/07/2566 04:37 น.
18/07/2566 04:37 น.
18/07/2566 04:37 น.
18/07/2566 04:37 น.
18/07/2566 04:37 น.
18/07/2566 04:37 น.
18/07/2566 04:37 น.
18/07/2566 04:37 น.
18/07/2566 04:37 น.
18/07/2566 04:37 น.
18/07/2566 04:37 น.
18/07/2566 04:37 น.
18/07/2566 04:37 น.
18/07/2566 04:37 น.
18/07/2566 04:37 น.
18/07/2566 04:37 น.
18/07/2566 04:37 น.
18/07/2566 04:37 น.