มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / วันที่ 16 มิถุนายน 2566 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4,5 และ 6 จำนวน 168 คน มาจัดกิจกรรม “ค่ายสานสัมพันธ์” ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี
19/06/2566 02:42 น.
19/06/2566 02:42 น.
19/06/2566 02:42 น.
19/06/2566 02:42 น.
19/06/2566 02:42 น.