มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นางปริญดา เชาว์อรัญ รองปลัดเทศบาล นายสิงหา เม่งพัด ผู้อำนวยการส่วนการโยธา และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ร่วมมอบทุเรียนพื้นเมืองนนทบุรี ให้แก่ผู้ที่ประมูลได้จากกิจกรรมการประมูล “ทุเรียน สร้างสุข” ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยเป็นทุเรียน 3 พันธุ์ ดังนี้ 1. นางสาวศิรัสนันทน์ ฟักสังข์ เป็นผู้ประมูลทุเรียนพันธุ์แดงรัศมี (ผลที่4) จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 1.6 กิโลกรัม 2. นางวัชรี อ่าววิจิตรกุล เป็นผู้ประมูลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง (ผลที่1) จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 2 กิโลกรัม 3. พ.อ.เฉลิมเกียรติ คล้ายพงษ์ เป็นผู้ประมูลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง (ผลที่2) จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 3 กิโลกรัม จำนวน 18 คน
26/05/2566 01:54 น.
26/05/2566 01:54 น.
26/05/2566 01:54 น.
26/05/2566 01:54 น.
26/05/2566 01:54 น.
26/05/2566 01:54 น.