มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี นายบุญเสริม ปิ่นกาญจนนาวี รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ร่วมมอบทุเรียนพื้นเมืองนนทบุรี ให้แก่ผู้ที่ประมูลได้จากกิจกรรมการประมูล “ทุเรียน สร้างสุข” ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยเป็นทุเรียน 3 พันธุ์ ดังนี้ 1. คุณสุนทรี สุดสาคร เป็นผู้ประมูลทุเรียนพันธุ์กบเล็บเหยี่ยว (ผลที่4) จำนวน 1 ผล 2. คุณนวเนติ พิชัยรณภ์ค เป็นผู้ประมูลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง (ผลที่5) จำนวน 1 ผล 3. คุณนพกร หวังพราย เป็นผู้ประมูลทุเรียนพันธุ์ชมพูศรี (ผลที่1) จำนวน 1 ผล จำนวน 12 คน
24/05/2566 08:35 น.
24/05/2566 08:35 น.
24/05/2566 08:35 น.
24/05/2566 08:35 น.
24/05/2566 08:35 น.
24/05/2566 08:35 น.
24/05/2566 08:35 น.