มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานมูลนิธิสวนสมเด็จฯ และคณะ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นางปริญดา เชาว์อรัญ รองปลัดเทศบาลฯ ร่วมตรวจชมวีดิทัศน์รายงานผลการดำเนินงานของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ (ครั้งที่ 2) ณ เทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 20 คน
23/05/2566 02:11 น.
23/05/2566 02:11 น.
23/05/2566 02:11 น.
23/05/2566 02:11 น.
23/05/2566 02:11 น.
23/05/2566 02:11 น.
23/05/2566 02:11 น.
23/05/2566 02:11 น.
23/05/2566 02:11 น.