มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / มอบทุเรียนให้กับผู้ที่ประมูลได้จากกิจกรรม การประมูล “ทุเรียน สร้างสุข” ปีที่ 2 ครั้งที่ 3 เมื่อวานนี้ ( 24 พฤษภาคม 25654 ) ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี นายสมศักดิ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นางสาวพนารี กิมฮู้ รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบทุเรียนพื้นเมืองนนทบุรี จากสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ให้แก่ผู้ที่ประมูลได้จากกิจกรรมการประมูล "ทุเรียน สร้างสุข" ปีที่ 2 ครั้งที่ 3 โดยเป็นทุเรียน 3 สายพันธุ์ ดังนี้ บริษัท เคซีซี ปิโตเลียม เป็นผู้ประมูลทุเรียนสายพันธุ์ชมพูศรี จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 2.4 กิโลกรัม ได้ในราคา 10,000 บาท บริษัท แอสเซทไวส์จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประมูลทุเรียนสายพันธุ์ชมพูพาน จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 3.1 กิโลกรัม ได้ในราคา 10,000 บาท บริษัท อาร์ ดี เอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ประมูลทุเรียนสายพันธุ์กบวัดกล้วย จำนวน 3 ผล น้ำหนักรวม 9.4 กิโลกรัม ได้ในราคา 52,000 บาท
25/05/2565 03:11 น.
25/05/2565 03:11 น.
25/05/2565 03:11 น.
25/05/2565 03:11 น.
25/05/2565 03:11 น.
25/05/2565 03:11 น.