มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เทศบาลนครสกลนคร ได้ดำเนินการ ติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพิ่มเติม ในพื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ สกลนคร และสวนแม่ สวนลูก ให้ครอบคลุมจุดต่างๆที่ประชาชนมาใช้บริการ จากเดิมมีติดตั้งเฉพาะในจุดคัดกรองก่อนเข้าสวน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการทำความสะอาดมือ หลังสัมผัสเครื่องเล่นและวัสดุอุปกรณ์ต่างไปในสวน ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19
14/07/2564 03:27 น.
14/07/2564 03:27 น.
14/07/2564 03:27 น.
14/07/2564 03:26 น.
14/07/2564 03:26 น.
14/07/2564 03:26 น.