มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

ภาพกิจกรรม / จังหวัดนนทบุรีดำเนินการตัดทุเรียน เป็นปีที่สองของโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ช่วงบ่ายของวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดย นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด และเทศบาลนครปากเกร็ด นำโดย นายสมศักดิ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นางสาวพนารี กิมฮู้ รองปลัดเทศบาลนครปากเกร็ดและคณะทำงานโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ได้ดำเนิน การตัดทุเรียนจำนวน 2 ผล เมื่อเวลา 14.30 น. คือทุเรียนสายพันธุ์หมอนทอง จำนวน 1 ผล มีน้ำหนักรวม 4 กิโลกรัม และทุเรียนสายพันธุ์กระดุมทอง จำนวน 1 ผล มีน้ำหนักรวม 1.4 กิโลกรัม และเนื่องจากโครงการอนุรักษ์สวนเป็นโครงการในพระราชปรารภของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนนทบุรีจึงนำทุเรียนในโครงการขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในวาระนี้ด้วย
27/05/2564 06:38 น.
27/05/2564 06:38 น.
27/05/2564 06:35 น.
27/05/2564 06:35 น.
27/05/2564 06:35 น.
27/05/2564 06:35 น.
27/05/2564 06:35 น.
27/05/2564 06:35 น.