มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

งานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562

ขอเชิญชวนมาสัมผัสและเรียนรู้ประเพณี วีถีอีสาน มาฟังเทศน์มหาชาติในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

ร่วมชมการแสดง แสง สี เสียง ชุด "พระเวสสันดร ผู้เปรียบด้วยทานบารมี" พร้อมดารารับเชิญ นักแสดงนำจากช่อง 7

"เอส" กันตพงษ์ รับบท พระเวสสันดร "แม็คกี้" อาภา รับบท พระนางมัทรี ร่วมด้วยนักแสดงหลักจากวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

พร้อมนักแสดงกิตติมศักดิ์และลูกหลานชาวร้อยเอ็ด ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

จำนวนผู้เข้าชม 409