มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พังงา

๑.  ที่ตั้ง         บริเวณถ้ำฤาษีสวรรค์ เขตเทศบาลเมืองพังงา ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมือง จังหวัดพังงา   

อยู่ใกล้กับศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

 

๒.  ขนาดพื้นที่                  ประมาณ  ๑๖๒ ไร่เศษ

 

๓.  พระราชานุสาวรีย์           สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ประทับยืน

 

๔.  พิธีเปิดสวน :                                

เปิดเป็นลำดับที่  ๙  เมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๓๒ โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

๕.  พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 เมื่อวันที่  ๔ ตุลาคม  ๒๕๔๒ โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

๖.  หน่วยงานรับผิดชอบดูแลสวน          เทศบาลเมืองพังงา

 

๗.  หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  โทร ๐๗๖-๔๘๑-๔๒๔

เทศบาลเมืองพังงา โทร ๐๗๖-๔๑๑-๗๘๐  ต่อ ๑๑๒

 

.  ลักษณะเด่นของสวน                 

เป็นสวนป่าร่มรื่นด้วยพรรณไม้ตามธรรมชาติมีถ้ำคูหาสวรรค์ ที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามและมีบึงน้ำขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางสวน มีเส้นทางขี่จักรยานที่สวยงาม

 

๙.  ต้นไม้ประจำสวน                  ต้นตะเคียนทอง

 

๑๐.  การจัดสร้างสวนแม่  สวนลูก   ( /  )  ไม่มี  (   ) มี 

 

๑๑.  การดำเนินการตามพระราชดำรัสขององค์สภานายิกา

๑๑.๑  เรือนเพาะชำ  ( / )  มี   (   )  ไม่มี

๑๑.๒  เอกสารแผ่นพับแนะนำสวนฯ   ( / )  มี   (   )  ไม่มี

๑๑.๓  ที่แสดง/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  ( / )  มี   (   )  ไม่มี

๑๑.๔  การอนุรักษ์ไม้ผลประจำสวน

         ชื่อไม้ผล      จันทน์เทศ

จำนวนผู้เข้าชม 1,200