มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Srinakarin Garden Foundation Under the patronage HRH Princess Srinagarindra


 
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

12/02/2562 04:21 น. Post by fd

ททท กาญจนบุรีร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่กาญจนบุรี​ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่ระหว่างวันที่23-24ม.ค.นี้ พบกับกิจกรรมของนักศึกษาแผนกต่างๆและนั่งรถรางเที่ยวชมบรรยากาศภายในพื้นที่ของวิทยาลัยเช่นลานสวนหินล้านปี/สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์/ปั่นจักรยานเที่ยวชมพรรณไม้ต่างๆเป็นต้น                      

ภาพกิจกรรม
 
วิดีโอ
เรื่อง : การปัดเกสรทุเรียน